Ứng dụng

10 nước sản xuất dầu mỏ nhiều nhất thế giới

1. Ảrập Xêút

Sản lượng dầu thô: 11,75 triệu thùng một ngày

Tỷ lệ so với thế giới: 13,24%

Xuất khẩu sang Mỹ: 1,42 triệu thùng

Trữ lượng dầu: 262,6 tỷ thùng

2. Mỹ

Sản lượng dầu thô: 10,59 triệu thùng một ngày

Tỷ lệ so với thế giới: 11,94%

Trữ lượng dầu: 20,68 tỷ thùng

3. Nga

Sản lượng dầu thô: 10,3 triệu thùng một ngày

Tỷ lệ so với thế giới: 11,64%

Xuất khẩu sang Mỹ: 572.000 thùng

Trữ lượng dầu: 60 tỷ thùng

4. Trung Quốc

Sản lượng dầu thô: 4,19 triệu thùng một ngày

Tỷ lệ so với thế giới: 4,7%

Xuất khẩu sang Mỹ: 2.000 thùng

Trữ lượng dầu: 20,35 tỷ thùng

5. Iran

Sản lượng dầu thô: 4,13 triệu thùng một ngày

Tỷ lệ so với thế giới: 4,6%

Xuất khẩu sang Mỹ: 0

Trữ lượng dầu: 137 tỷ thùng

6. Canada

Sản lượng dầu thô: 3,92 triệu thùng một ngày

Tỷ lệ so với thế giới: 4,4%

Xuất khẩu sang Mỹ: 3,01 triệu thùng

Trữ lượng dầu: 175,21 tỷ thùng

7. Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE)

Sản lượng dầu thô: 3,23 triệu thùng một ngày

Tỷ lệ so với thế giới: 3,6%

Xuất khẩu sang Mỹ: 35.000 thùng

Trữ lượng dầu: 97,8 tỷ thùng

8. Mexico

Sản lượng dầu thô: 2,95 triệu thùng một ngày

Tỷ lệ so với thế giới: 3,3%

Xuất khẩu sang Mỹ: 1,11 triệu thùng

Trữ lượng dầu: 10,42 tỷ thùng

9. Brazil

Sản lượng dầu thô: 2,8 triệu thùng một ngày

Tỷ lệ so với thế giới: 3,15%

Xuất khẩu sang Mỹ: 321.000 thùng

Trữ lượng dầu: 12,86 tỷ thùng

10. Kuwait

Sản lượng dầu thô: 2,75 triệu thùng một ngày

Tỷ lệ so với thế giới: 3,1%

Xuất khẩu sang Mỹ: 352.000 thùng

Trữ lượng dầu: 104 tỷ thùng

Theo

Hà Thu

Vnexpress.net

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *