Thị trường

Agribank: Cho vay về nông nghiệp chiếm gần 70%

Theo báo cáo của Ngân hàng

Nông nghiệp

và Phát triển Nông thông Việt Nam (Agribank), tổng dư nợ cho vay đến 31/3/2012 đạt 443.478 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 301 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 70%

dư nợ

cho vay nền kinh tế của Agribank.

Cơ cấu vốn tín dụng được tập trung

cho vay

đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và thực hiện các chương trình của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước. Kể từ đầu năm đến 18/4/2012, nhiều chi nhánh trên địa bàn nông thôn trong hệ thống Agribank đều tăng trưởng dư nợ so với cuối năm 2011 như: Chi nhánh Agribank Bình Phước tăng 16%, Agribank Sao Đỏ tăng 7%, Agribank Hậu Giang tăng 7%, Agribank Hà Tĩnh tăng 4%…

Chỉ tính riêng dư nợ cho vay ngành lương thực đã đạt hơn 15 nghìn tỷ đồng, trong đó cho vay lúa gạo đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 287/QĐ-TTg và công văn số 1497/NHNN – TD của Ngân hàng Nhà nước về việc mua tạm trữ tối đa 1 triệu tấn gạo vụ Đông Xuân 2011-2012, đến 13/4/2012 Agribank đã giải ngân gần 800 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua gần 80.000 tấn gạo.

Được biết từ nay đến cuối năm 2012,

Agribank

đảm bảo đáp ứng đủ vốn cho vay nông nghiệp nông thôn, các chương trình lương thực, thủy sản, cà phê, cho vay chi phí mùa vụ, phát triển đàn gia súc gia cầm, hỗ trợ tổn thất sau thu hoạch theo Quyết định 63 của Chính phủ; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa … Bên cạnh đó, Ngân hàng thực hiện nghiêm túc các điều kiện cho vay, mở rộng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng./.

Minh Thúy (Vietnam+)

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *