Ứng dụng

Gần 200.000 tỷ đồng nâng cấp đường sắt Thống nhất Bắc – Nam

TCty đường sắt Việt

Nam sẽ thực hiện tái cơ cấu theo hướng thu gọn đầu mối; sắp xếp hợp lý

các đơn vị trực thuộc bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn

nhà nước, thu hút tối đa mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ

tầng và phương tiện vận tải đường sắt.

Mục tiêu phát triển của ngành, phấn đấu đến năm 2015, lượng luân

chuyển hàng hóa đạt 27.424 triệu tấn.km, lượng luân chuyển hành khách

đạt 27.774 triệu hành khách.km; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10%/năm

trở lên.

Tổng vốn đầu tư cho đường sắt giai đoạn này dự kiến khoảng 199.598 tỷ đồng.

Tàu khách Thống nhất sẽ đạt tốc độ tối đa 120km/h

Theo

P.Thảo

Dân trí

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *