Ứng dụng

Giá đất cao nhất tại TP HCM là 81 triệu đồng/m2

Bảng giá đất năm 2012 cơ bản vẫn giữ nguyên so với bảng giá

đất năm 2011 với tổng số tuyến đường, đoạn đường là 3.158. Trong đó có

176 tuyến đường, đoạn đường bổ sung mới ở những dự án dân cư mới hình

thành, có 16 tuyến đường, đoạn đường loại bỏ.

Theo đó, giá đất trồng lúa nước, trồng cây hằng năm và đất trồng thủy

sản từ 58.000-162.000 đồng/m2; đất trồng cây lâu năm từ 68.000-190.000

đồng/m2; đất rừng sản xuất 43.000-72.000 đồng/m2. Đất rừng phòng hộ có

giá bằng 80% giá đất rừng sản xuất. Giá đất làm muối từ 44.640-74.400

đồng/m2.

Giá cao nhất tại các đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ với 81 triệu đồng/m2.

Đối với đất đô thị và nông thôn, đất vị trí mặt tiền có giá thấp nhất

là tại khu dân cư Thiềng Liềng, huyện Cần Giờ (110.000 đồng/m2); giá

cao nhất tại các đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ với 81 triệu

đồng/m2. Các hẻm cấp một có hệ số tính giá so với đất mặt tiền 0,2-0,5

lần. Các hẻm cấp còn lại có giá không quá 0,8 lần giá đất mặt tiền.

Theo 24h.com.vn

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *