Thị trường

Hà Nội đang thiếu “đất sạch” để thu hút đầu tư FDI

Theo Ban quản lý các Khu Công

nghiệp và Chế xuất Hà Nội, hiện quỹ đất tại các khu công nghiệp trên địa bàn

thành phố đã cơ bản được lấp đầy, do vậy khả năng thu hút

đầu tư

các doanh

nghiệp có vốn

FDI

vào khu vực này không cao.

Sáu tháng đầu năm, Ban quản lý cấp

được 15 giấy chứng nhận đầu tư mới cùng 11 giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

tăng vốn với tổng số vốn đăng ký quy đổi trên 55 triệu USD, tăng 38% so với cùng

kỳ năm 2010.

Những tháng còn lại của năm nay, Ban quản lý phấn đấu thu hút đầu

tư đạt từ 60-80 triệu USD và tính tổng vốn thu hút đầu tư cả năm sẽ đạt từ

115-135 triệu USD.

Con số này không phải là cao so với khả năng đầu tư tại các khu công

nghiệp trên địa bàn thành phố.

Ban quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

cho biết, hiện

quỹ đất

cho thuê tại các khu công nghiệp hầu như không còn.

Tính

đến thời điểm này, thành phố có tám

khu công nghiệp

đã đi vào hoạt động và tới ba

năm nay (từ khi Thủ đô được mở rộng), Hà Nội chưa xây dựng thêm khu công nghiệp

nào.

Theo quy hoạch đã xây dựng, từ nay tới năm 2015, thành phố Hà Nội phát

triển thêm 11 khu công nghiệp, khu công nghệ cao để tạo mặt bằng sạch thu hút

đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Các khu công nghiệp, khu công

nghệ cao này sẽ xây dựng theo hướng đô thị công nghiệp đồng bộ trong và ngoài

hàng rào tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động làm việc.

Tuy nhiên, quy hoạch này chưa được các cơ quan chức năng liên quan phê duyệt vì

vậy, các dự án này mới dừng lại ở việc chuẩn bị đầu tư.

Trước tình hình này, Ban

quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tiến hành rà soát doanh nghiệp

chưa sử dụng hết nhà xưởng để đẩy mạnh hình thức cho thuê đối với các doanh

nghiệp có nhu cầu đầu tư mới./.

Đinh Thị Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *