Thị trường

Ngân hàng SHB đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 tăng trên 80%

Quang cảnh tại Đại hội đồng cổ đông SHB. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chiều ngày 22/4, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB – mã SHB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, xem xét nhiều nội dung như lợi nhuận, tăng vốn, thoái bớt vốn tại Lào và Campuchia, tìm kiếm nhà đầu tư ngoại…

Theo báo cáo tại Đại hội, năm nay, SHB đưa ra 2 kịch bản về lợi nhuận. Với kịch bản 1, trường hợp SHB hoàn thành chào bán phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng trong quý 3 thì phần vốn tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh, góp phần tăng thêm lợi nhuận cho ngân hàng. Trong trường hợp này, kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 của SHB dự kiến là 6.128 tỷ đồng, tức tăng 87,5% so với năm 2020.

Với kịch bản 2, trường hợp SHB hoàn thành chào bán phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng trong quý 4, thì

lợi nhuận trước thuế

năm 2021 của ngân hàng dự kiến là 5.828 tỷ đồng, tăng 78,3% so với năm 2020. Ngân hàng dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là 15%.

[SHB dự kiến chia 20,5% cổ tức cho cổ đông năm 2019 và 2020]

Đặc biệt, SHB cũng trình Đại hội thông qua phương án tăng

vốn điều lệ

từ 17.510 tỷ đồng hiện nay lên 26.674 tỷ đồng, bao gồm 3 cấu phần: Chia cổ tức 10% năm 2019 (đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận), chia cổ tức 10,5% năm 2020; tăng vốn điều lệ từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ sở hữu 100:28. Mức giá Hội đồng quản trị đề xuất bán là 12.500 đồng/cổ phiếu, chưa bằng một nửa giá thị trường của cổ phiếu SHB hiện nay.

SHB cũng trình cổ đông thông qua phương án thoái bớt vốn góp tại SHB Lào và SHB Campuchia đồng thời, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hoặc cổ phần phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam và các nước sở tại.

Tại Đại hội,

SHB

cũng đề xuất hạ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ mức 30% theo quy định xuống 10% đồng thời Hội đồng quản trị cũng trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu tăng thêm dành cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Lý do hạ tỷ lệ sở hữu nước ngoài xuống 10% được lãnh đạo SHB lý giải giữ lại một phần tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược do SHB lựa chọn có năng lực phù hợp và hỗ trợ mang lại lợi ích tốt nhất.

Hiện giá cổ phiếu của SHB đang giao dịch quanh mức 27.700 đồng/cổ phiếu chốt ngày 22/4, tăng 21.700 đồng/cổ phiếu so với đầu năm 2020. Đây được coi là thành công lớn của ngân hàng trong năm nay./.

Thúy Hà (Vietnam+)

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *