Thị trường

Quá 60 ngày, SSC sẽ dừng hồ sơ đăng ký chào bán

Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (

HoSE

) vừa yêu cầu các công ty

niêm yết

bổ sung thêm một số điểm về hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng.

Cụ thể, theo Thông tư 204 /2012/TT-BTC, thời hạn bổ sung hồ sơ, các đơn vị sẽ phải thực hiện trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) có công văn yêu cầu tổ chức phát hành bổ sung, sửa đổi hồ sơ đăng ký phát hành. Nếu quá thời hạn, SSC sẽ dừng việc xem xét hồ sơ đăng ký chào bán. Đây là quy định mới, chưa được đưa ra tại các Thông tư đã ban hành trước đó.

Mặt khác, các đơn vị cũng phải công bố thông báo phát hành trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký

chào bán chứng khoán

có hiệu lực, tổ chức phát hành công bố bản thông báo phát hành trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết có phạm vi phát hành trong toàn quốc trong 3 số liên tiếp (theo mẫu kèm theo thông tư).

Ngoài ra, các tổ chức phát hành phải báo cáo kết quả đợt chào bán chứng khoán cho SSC trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Sau khi gửi báo cáo kết quả chào bán cho

SSC

, tổ chức phát hành được giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.

Một điểm đáng chú ý khác tại Thông tư 204, ngoại trừ trường hợp cổ đông lớn thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, tổ chức phát hành phải gửi hồ sơ đến Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh mới.

Như vậy, ngày hoàn thành đợt chào bán chứng khoán ra công chúng là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư./.

Linh Chi (Vietnam+)

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *