Ứng dụng

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/3

*

LAF:

Từ 2/3 đến 9/3, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM), cổ đông lớn CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAF), đã mua 157.820 cổ phiếu LAF và không bán cổ phiếu nào, qua đó nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên thành 2.078.250 cổ phiếu, tương đương 14,11%.

*CTD:

Red River Holding, cổ đông lớn CTCP Xây dựng Cotec (CTD), đăng ký mua 600.000 cổ phiếu CTD nhằm đầu tư ngắn hạn, qua đó nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.732.103 cổ phiếu, tương đương với 5,46%, lên thành 2.332.103 cổ phiếu, tương đương với 7,36% trên tổng số 31.073.500 cổ phiếu CTD đang lưu hành.

*TCO:

Ông Nguyễn Đức Hải, cổ đông lớn CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO), đăng ký bán 1.845.467 cổ phiếu TCO trong tổng số 1.878.631 cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương 14,6%, nhằm giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 33.164 cổ phiếu, tương đương với 0,26%. Thời gian thực hiện giao dịch từ 15/3 đến 15/5.

*JVC:

Vào ngày 12/3, Vietnam Equity Holding, cổ đông lớn CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật (JVC), đã mua 857.900 cổ phiếu JVC, qua đó nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.565.610 cổ phiếu, tương đương với 6,47%, lên thành 2.423.510 cổ phiếu, tương đương với 7,53%.

*PXI:

HĐQT CTCP Xây dựng công nghiệp & dân dụng dầu khí (PXI – sàn HOSE) đã quyết định bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuy, Ủy viên HĐQT Công ty, sẽ kiêm nhiệm luôn chức vụ Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 9/3/2012.

*DIG:

Từ ngày 22/2 đến 23/2, Deutsche Bank Aktiengeselischaft, cổ đông lớn Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG), đã mua 45.730 cổ phiếu DIG, qua đó nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên thành 6.327.141 cổ phiếu, tương đương 5,01%.

*DAG:

HĐQT CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG – sàn HOSE) đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Á đối với ông Nguyễn Ngọc Luận kể từ ngày 12/3/2012.

*HBC:

Từ 12/1 đến 12/3, CTCP Quản lý quỹ đầu tư tài chính dầu khí, cổ đông lớn CTCP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC), đã bán 96.980 cổ phiếu HBC, qua đó giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 966.440 cổ phiếu, tương đương với 5,14%, xuống còn 869.460 cổ phiếu, tương đương với 4,63%.

Như vậy, CTCP Quản lý quỹ đầu tư tài chính dầu khí đã không còn là cổ đông lớn của HBC kể từ ngày 12/3.

*TAC:

Ngày 26/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2012 và nhận cổ tức năm 2011 tỷ lệ 16% bằng tiền mặt của CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC – sàn HOSE). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/3. Thời gian chi trả cổ tức là ngày 11/5. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ vào lúc 8h ngày 27/4 tại Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

*CNG:

Ngày 15/3 là ngày niêm yết có hiệu lực của 1.015.600 cổ phiếu CNG phát hành thêm của CTCP CNG Việt Nam (CNG – sàn HOSE) với mệnh giá là 10.000 đồng/CP, tương đương tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 10,156 tỷ đồng.

*CII:

CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII – sàn HOSE) đã giải trình việc lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa kiểm toán là gần 163,6 tỷ đồng, giảm so với lợi nhuận sau thuế hợp nhất kiểm toán là 155,1 tỷ đồng, tương đương giảm 5,17% là do số liệu BCTC của công ty con và công ty liên kết bị điều chỉnh giảm sau kiểm toán. Vì vậy, mặc dù lũy kế kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 của CII-mẹ trước và sau kiểm toán không thay đổi, nhưng lợi nhuận sau thuế cổ đông của CII-mẹ cũng bị điều chỉnh giảm tương ứng.

*SPM

: Ông Vũ Thanh Hiếu, cổ đông lớn CTCP SPM (SPM), đăng ký vừa mua vừa bán 300.000 cổ phiếu SPM nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, qua đó vẫn giữ nguyên số lượng cổ phiếu nắm giữ là 827.970 cổ phiếu, tương đương 2,26% vốn điều lệ SPM. Thời gian thực hiện giao dịch từ 16/3 đến 16/5.

Được biết, từ 16/2 đến 7/3, ông Hiếu đã mua 96.220 cổ phiếu SPM trong tổng số 100.000 cổ phiếu đăng ký. Nguyên nhân không mua hết cổ phiếu là vì đã mua đủ nhu cầu.

*SSI:

Từ 7/2 đến 6/3, ông Bùi Quang Nghiêm, Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI), đã mua 50.000 cổ phiếu SSI trong tổng số 60.000 cổ phiếu đăng ký. Nguyên nhân không mua hết cổ phiếu do khó khăn vè tài chính. Sau giao dịch, ông Nghiêm đã sở hữu 227.920 cổ phiếu SSI.

*KSA:

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Bình Thuận Hamico (KSA), đăng ký mua 200.000 cổ phiếu KSA để đầu tư cổ phiếu, qua đó nâng số lượng nắm giữ lên 3.219.284 cổ phiếu, tương đương 20,85%. Thời gian thực hiện giao dịch từ 15/3 đến 15/4.

*TRI:

Ông Nguyễn Xuân Luân, Thành viên HĐQT CTCP Nước giải khát Sài Gòn (TRI – sàn HOSE) đã chính thức chào mua công khai 6.887.090 cổ phiếu TRI, tương đương với 25% tổng số cổ phiếu TRI đang lưu hành. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 9/3 đến 9/4 với giá chào mua là 2.300 đồng/CP. Ông Luân hiện không nắm giữ cổ phiếu TRI nào. Ông Luân dùng tiền của cá nhân để mua cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân và người có liên quan nhưng không làm thay đổi hoạt động của công ty.

Được biết, HĐQT TRI đã chấp thuận cho ông Luân được phép thực hiện kế hoạch chào mua này trong cuộc họp ngày 20/2. Thời gian chào mua từ ngày 24/2 đến khi hoàn tất việc chào mua. Tuy nhiên, kế hoạch mua chính thức được lùi lại đến ngày 9/3.

*BMP:

Kể từ ngày 9/3, Vietnam Holding Limited không còn là cổ đông lớn của CTCP Nhựa Bình Minh (BMP – sàn HOSE) khi đã bán 547.000 cổ phiếu BMP, qua đó giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu xuống còn 1.643.538 cổ phiếu, tương đương 4,59%.

*AVF:

Từ 29/12/2011 đến 28/2/2012, bà Nguyễn Thị Thanh Giang, Thành viên HĐQT CTCP Việt An (AVF), đã mua được 423.730 cổ phiếu AVF trong tổng số 500.000 cổ phiếu đăng ký, do đó tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 508.045 cổ phiếu, tương đương 2,26% vốn điều lệ AVF.

*TLH:

Ông Nguyễn Anh Hùng, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH), đăng ký bán 53.500 cổ phiếu TLH trong tổng số 73.500 cổ phiếu TLH đang sở hữu nhằm cơ cấu lại đầu tư tài chính cá nhân trong thời gian từ 15/3 đến 13/4.

*DMC:

Vào ngày 6/3, CRF Intenational SPA, cổ đông lớn, CTCP Xuất nhập khẩu y tế DOMESCO (DMC), đã mua 300.000 cổ phiếu DMC, do đó tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 7.958.620 cổ phiếu, tương đương 44,68% vốn điều lệ DMC.

* BST:

CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu quỹ từ ngày 16/3 đến ngày 15/6. Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 0 CP.

* BVS:

Ông Nhữ Đình Hòa, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS) đã mua xong 100.000 cổ phiếu BVS, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 109.500 CP (0,1516%).

Công ty cho biết, dự kiến ngày 16/4 sẽ tổ chức ĐHCĐ tại phòng họp tầng 2 Tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 20/3.

* BED:

Bà Trương Thị Hảo, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó giám đốc CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (BED) đăng ký bán toàn bộ 5.005 CP nhưng đã không bán được cổ phiếu nào do giá cổ phiếu chưa tốt.

* SVN:

Ông Hà Duy Thăng đã mua xong 182.000 cổ phiếu của CTCP Solavina (SVN) nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu SVN lên 6,07% và trở thành cổ đông lớn của Công ty từ ngày 7/3.

* SIC:

Từ ngày 14/3 đến ngày 30/3, ông Lưu Huy Biên, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư – Phát triển Sông Đà (SIC) đăng ký mua 220.000 cổ phiếu SIC. Hiện, ông Biên nắm giữ 122.457 cổ phiếu SIC (1,53%).

* SVS:

Ông Đinh Quang Chiến, Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Sao Việt (SVS) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu từ ngày 12/3 đến ngày 7/5. Trước giao dịch, ông Chiến nắm giữ 0 cổ phiếu.

* SD5:

Từ ngày 14/3 đến ngày 8/5, Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1), cổ đông lớn của CTCP Sông Đà 5 (SD5) đăng ký lướt sóng 250.000 cổ phiếu SD5. Hiện, tổ chức này nắm giữ 1.153.800 cổ phiếu SD5 (12,82%).

Theo

T.Tùng – T. Thanh

ĐTCK

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *