Con trai ‘đại gia siêu nợ’ rút khỏi danh sách cổ đông

Ông Trần Văn Chương rút tên khỏi danh sách cổ đông Bianfishco Trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới được thay đổi của Bianfishco, hai trong ba cổ đông sáng lập của công ty là ông Trần Văn Chương và ông Phạm Hữu Thường đã rút tên ra khỏi danh sách cổ đông. …