Cây xăng bán sai giá niêm yết bị phạt… 10 triệu đồng

Ngoài ra, Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở và đình chỉ 144 điểm bán xăng dầu trái phép khác trên địa bàn thành phố, trong đó có 112 cột bơm xăng mini và 32 điểm bán xăng dầu qua chai, can. Tuy nhiên sau khi kiểm …