Vì sao các ngân hàng “ngại” cho doanh nghiệp nhỏ vay vốn?

Sáng nay (14/3), Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Lễ công bố Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam năm 2011. (Ảnh: Bích Diệp). Kết quả điều tra nêu tại báo cáo lần này cho thấy, việc sử dụng vốn và vốn tự …

Bộ Xây dựng đề xuất lập Quỹ tín thác bất động sản

Nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu vốn cho thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đã đề xuất việc phải thành lập Quỹ tín thác bất động sản. Đây là một trong những nội dung quan trọng của dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn …